thủ tục làm lại cmnd mới

Lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay là tại Nam A Bank với 8,7%/năm áp. Tuan Tran Quoc Ngân hàng Nam Á - NAM A BANK làm chuyện mập mờ ,, sao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày