mở thẻ tín dụng vpbank

Đối tượng vay vốn đa dạng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn nhỏ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.. Chủ yếu hướng tới phục vụ cho khách hàng vay tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.. Thời gian vay: Ngắn, trung hạn (theo từng nhu cầu vốn cụ thể của khách hàng). Phương thức cho vay:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày