bài 22 lịch sử 12 violet tiết 2

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kì hạn 1 năm (12 tháng) vào tháng 11 là 8,2%/năm. Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2019?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày