vay tiền bidv 50 vnd

Đăng ký trả góp lãi suất 0% - Thẻ tín dụng Quốc tế. - Đăng ký mở. Tra cứu số dư tài khoản thanh toán - Tra cứu. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ OCB.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày