tin 24hh

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân: CMND01 ban hành theo. của Bộ Công An. Đây là mẫu mới nhất tính tới thời điểm 11/2018.. Xin lưu ý: Cấp đổi do CMND cũ, mờ, rách; hết hạn; thay đổi đặc điểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày