cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng

Không ít người rơi vào cảnh “nợ chồng nợ” sau khi vay ngân hàng mua đất.. Nhưng thời gian vay vốn càng dài thì tổng số tiền lãi bạn phải trả ngân hàng càng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày