giấy cmnd

Cách tính lãi suất vay ngân hàng Agribank 2020 chính xác số tiền lãi bạn phải trả, công thức tính lãi suất vay ngân hàng Agribank và tính lãi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày