điện máy xanh liên hương bình thuận

Nếu như trước đây, quá trình tra cứu thông tin đóng BHXH của người lao động khá khó khăn, phức tạp thì hiện tại bạn có thể thực hiện điều này chỉ bằng vài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày