quy định mới về hợp đồng trọn gói

Mẫu xác nhận lương VPBank là giấy xác nhận thu nhập của khách hàng do ngân hàng VPBank quy. Sao kê tài khoản lương/bảng lương 3 tháng gần nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày