tuyen dung the gioi di dong dong nai

Bạn có thể mở rộng ô bằng cách kích vào đường thẳng bên phải của số cột, A, B, hoặc C, vv (mũi. khớp với nhãn ở cột A. Chuyển đổi lãi suất phần trăm thành dạng thập phân bằng cách lấy lãi suất phần trăm chia cho 100.. Trong ô B4, tạo hàm để tính tiền lãi hàng ngày theo lãi suất năm... Quy đổi từ mililit sang gam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày