hồ sơ chưa giải mã tập 6 cách làm nhà bằng giấy kẹp tông

Vòng xoay vốn lưu động là số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh. kinh doanh của doanh nghiệp, công ty càng phát triển thì số vòng quay càng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày