vay tien nhanh trong ngay tai binh duong

Hướng dẫn khách hàng cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, theo năm. Sau đó đem chi đều cho thời hạn vay là sẽ ra được số tiền mà khách hàng cần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày