bão thời gian - phim viễn tưởng mỹ lạc vào chiến tranh thế giới thứ ii theo cách không thể ngờ tới

Giả sử, bạn đi vay 300 triệu, thời hạn là 10 năm. Lãi suất ưu đãi cố định của ngân hàng đưa ra từ 8,5% – 9,5%/ năm trong từ 2 – 3 năm đầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày