các công thức tính nhanh môn lý 12

Tôi có thể nhận hỗ trợ như thế nào nếu tôi gặp trục trặc khi sử dụng Dịch vụ Ngân. Tôi không thể đăng nhập Dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến dù thông tin tôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày