sổ hộ khẩu kt3

Bài viết sau sẽ giúp cho các bạn hiểu được cách cài đặt Unikey. Bước 1: Trong một số phiên bản mới gần đây của Unikey bạn không cần cài Unikey, tức là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày