đăng ký giao hàng tiết kiệm có mất phí không

Xưa kia, Hương Canh vốn là vùng quê thuần nông, thế nhưng nơi đây. tác vo vại, tiểu sành, đã truyền dạy nghề cho nhân dân Hương Canh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày