chỉ cần một ngày tồi tệ

BÁO XÁC MINH - Sau 3 sản phẩm âm nhạc, Zero 9 được nhiều. Ngoài Zane, thành viên JBin từng có quãng thời gian đào tạo trong môi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày