công thức chi tiêu cá nhân

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Facebook chưa hề đóng thuế dù có doanh thu khoảng 1 tỷ USD từ quảng cáo tại Việt Nam năm 2018.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày