cách đăng ký tin nhắn sim viettel thường

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) xin gửi tới Quý. thay đổi cách tính lãi suất huy động, lãi suất cho vay, và phí (bao gồm phí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày