mất sổ hộ khẩu có ly hôn được không vay vốn sinh viên lãi suất thấp

Mẫu hợp đồng vay tiền Cá nhân - Cá nhân.. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.. Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền tại điều 1 với lãi suất …

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày