mua xe cu tra gop tay ninh

Bán kho, nhà xưởng tại xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa: với các loại diện tích, giá bán, địa điểm khác nhau. Bán kho, nhà xưởng tại xã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày