tra cuu thanh toan fe - tra cuu thanh toan fe:

Bài Hát: Không Cần Nói Lời Từ Ly - Lâm Hùng l 100 Tình khúc để đời Kênh Youtube chính thức của ca sĩ Lâm Hùng. Hãy thưởng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày