vietnam triêu tien

Và giờ đây anh biết mọi việc đi quá xa, để em phải xa rời anh. Những yêu thương ngày xưa lúc bên nhau nay không còn. Đã có lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày