tiêu xài là gì

VPBank vừa bổ sung tính năng Đăng ký trực tuyến khoản vay trên Ngân. Bước 1: Truy cập VPBank Online () > chọn Dịch vụ vay > Đăng ký. THÔNG BÁO THAY ĐỔI LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VPBIZ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày