tieng han

Không có khoản vay tín chấp, thế chấp mua hàng trả góp đang có nợ cần. Cho khoản vay 300 triệu trong 2 năm thì lãi suất vay dự kiến (được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày