thủ tục vay tiền ngân hàng bằng bảng lương

Trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính trả lương và các chế độ khác cho người.. tiếp cho nên tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán cũng khác nhau.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày