tin nhanh phiên bản rút gọn dang ki gọi mobi - dang ki gọi mobi:

Báo điện tử Người tiêu dùng, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.. HCM vẫn loay hoay chưa có biện pháp triệt để đối với loại hình này. Australia tìm. Và, hệ lụy của sự gia tăng này là điều khó tránh khỏi trong tương lai gần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày