hợp đồng cho vay tiền trả góp

Việc sao lưu tin nhắn là cần thiết đối với người dùng điện thoại di động,. có một chiếc điện thoại để có thể lưu các tin nhắn từ bạn bè, gia đình,. Trên trang tiếp theo, chọn dữ liệu mà bạn muốn sao lưu rồi nhấn vào NEXT.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày