cần tiền làm ăn

Hội đồng quyết định thay đổi tỷ lệ chiết khấu sau khi các kiến nghị được gửi bởi. Thuế: Vì một số thu nhập từ tiền lãi có thể phải chịu thuế, người cho vay có thể. Lãi suất thực tế, đo lường sức mua của biên lai tiền lãi, được tính bằng cách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày