ngân hàng tiên phong quận 2

Với bề giày lịch sử hoạt động là 53 năm, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hay. với vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam hoạt. chi nhánh và Phòng giao dịch, hơn 2100 máy ATM và gần 56.000 điểm chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày