bidv lãi suất tiết kiệm 2019

Xem phim 24 giờ sinh tử (24 giờ chống khủng bố) - Phần 5 Tập 5 Phụ đề Việt online, Tập 5 24 (Season 5) Phụ đề Việt HD online. Phần 5 bắt đầu và kết thúc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày