cách đăng ký sim viettel - cách đăng ký sim viettel:

– Chỉ cần sở hữu 1 cà vẹt xe máy là bạn đã có thể tiến hành đăng ký vay. Và bạn cũng không đi làm tại công ty, không có chứng minh thu nhập?. Xe mua quá 4 năm không đăng ký vay được; Không hỗ trờ vay cho trường hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày