công cụ tính lãi vay - công cụ tính lãi vay:

THVL | Tiếng sét trong mưa - Tập 1[4]: Khải Duy nhéo tai Hiểm vì pha cà phê.. Sao ko ra 1 tập đầy đủ mà ra tập 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày