vay tien nong binh duong

Từ ngày 16/10/2017, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đông Sài Gòn chính thức chuyển địa điểm trụ sở hoạt động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày