tính định thức

Chuyển đổi tiền trong Peso Chilê (CLP) từ ngoại tệ bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại.. Chuyển đổi tiền tệ dựa theo nguồn với tỷ giá hối đoái từ ngày 7 tháng Mười 2019... Peso Chile được chia thành 100 centavos. Tỷ giá hối đoái.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày