vay von tra gop ngan hang vietcombank tuyết bít conan

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nợ ngắn hạn (current. phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày