vy tieu bao sang mat bang binh duong

Tờ tiền giấy của Australia được xếp vào hàng những tờ tiền hiện đại. sử dụng tiền cotton sang tiền polymer, trong đó có Canada và Việt Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày