fpt bình lục hà nam

Yên Thịnh, H. Yên Mô, T. Ninh Bình khai trương ngày 10/05/2019​ phục vụ nhu cầu. đơn giản (Xem chính sách bảo hành đổi trả tại siêu thị Điện máy XANH).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày