fpt đà nẵng tuyển dụng giao dịch viên tin tuc 60 giay sang nay

Loại TTHC, TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết. Lĩnh vực, Nuôi con nuôi. Trình tự thực hiện. - Người nhận con nuôi nộp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày