vpbank bến tre tuyen dung

Published on Jul 28, 2019. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi đấu ngưu, là một lễ hội truyền thống của người dân vùng biển Đồ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày