vay bang the tin dung

Nhưng do nhận thức rõ đây là hợp đồng trọn gói, nên Công ty CP Tư vấn. việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế”.. “b) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày