cái váy tiếng hàn

Trên diện tích đất 4m x 20m, các kiến trúc sư SHAC (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) đã lên phương án thiết kế cho ngôi nhà ống 3.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày