đăng kí phút gọi của viettel - đăng kí phút gọi của viettel:

ĐĂNG KÝ NHẬN DANH HIỆU VIP NÈ TỪ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày