tuyen dung nhan vien tin dung - tuyen dung nhan vien tin dung:

Cách tính lãi suất vay vốn ngân hàng cho loại lãi suất này là như nhau. Ngân hàng nào đang áp dụng vay tín chấp theo lương lãi suất thấp?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày