kiểm tra dung lượng viettel f90

... mũ tự nhiên.Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số - Cô Bùi Thanh Bình.. Cô ơi cô dạy em câu này với ạ 2x3 mũ 2 ➕ 4x3 mũ 3 tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày