tiền bối của tôi là ma biểu lãi suất ngân hàng tienphongbank

Read Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần 5 from the story Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần full by pykarai (Phong Tử) with 3105 reads. thu, hồ, sinh. Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Tác giả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày