tên tiếng anh dải ngân hà

Chính vì vậy có rất nhiều thắc mắc đặt ra như: Home Credit của. MTV Home Credit Việt Nam (hay còn gọi khác là Công ty tài chính PPF).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày