đăng ký mạng viettel ngày

Hành khách cần nắm rõ thời gian làm thủ tục tại sân bay để đảm bảo làm thủ tục chuyến bay đúng thời gian Vietnam Airlines quy định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày