vay tiền bằng chứng minh thư và hộ khẩu vayvonnganhang - vayvonnganhang:

Phone, +51 1 3586888 · Address. 37, Hàm Nghi; Da Nang, Vietnam. Ngân Hàng Sài Gòn - SCB @ Chi Nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao Dịch Hàm Nghi, Da.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày