nhắn tin viettel miễn phí giấy cho vay tiền mặt

[Short Film] Cái Giá Của Đồng Tiền (4K) - ART TV Production.. con này ngoài đời cũng là ng ô dâm ham vật chất rồi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày